Serveis assistencials

Medicina de família

El metge de família és el professional que vetlla per la salut de la població major de 15 anys. Els serveis assistencials que ofereix són: prevenció, diagnòstic, tractament i seguiment de malalties, promoció d'hàbits saludables, així com atenció domiciliaria i comunitària.

Pediatria

El pediatre és el professional que té cura de la salut del nadó i dels nens fins als 15 any. Realitza el control del desenvolupament dels menors de 15 anys, tasques preventives (vacunes, accidents, etc) i de promoció de la salut dels infants, diagnòstic, tractament i seguiment de les malalties pediàtriques, així com atenció comunitària.

Odontologia

L'equip d'odontologia té cura de la vostra salut bucodental. Ofereix una sèrie de serveis públics i uns de complementaris.

Els serveis amb cobertura sanitària inclouen les exodòncies, petita cirurgia bucal, el programa del diabètic, de la dona embarassada i el d'odontopediatria. Com a serveis complementaris s'ofereix l'odontologia conservadora, les pròtesis, la implantologia, l'estètica dental, la periodòncia, l'odontopediatria, fèrules o plaques de descàrrega, protectors bucals esportius, ortodòncia per a nens i adults.

Geriatria

La unitat de geriatria té la funció de vetllar pels malalts ingressats a les residències de la zona.

Els serveis que ofereix són: suport assistencial, realització de tècniques d'infermeria, tramitació de visita a especialistes i transport sanitari.

Infermeria

Realitzen tècniques pròpies d'infermeria (injectables, cura de ferides i nafres, ...), seguiment de patologies cròniques, activitats de prevenció i promoció de la salut, així com atenció domiciliaria i comunitària.

Treball social

La treballadora social és el professional que vetlla per les vostres necessitats socials. Identifica i defineix les demandes i necessitats de la població i dissenya les actuacions necessàries per l'abordatge de problemes socials tant de l'individu com de la seva família. Dona atenció tant al CAP com a domicili. Té una participació comunitària, sent l'element d'enllaç entre les persones i les entitats i l'equip de salut. Participa en la coordinació i desenvolupament de programes sociosanitàris.

Atenció a l'usuari

El personal d'atenció a l'usuari és qui us rebrà i informarà quan arribeu al centre. S'encarrega de donar cita pels professionals sanitaris del centre però també s'ocupa d'altres tràmits administratius com programació de visites a especialistes, proves complementàries, gestió de la targeta sanitària, gestió de reclamacions i suggeriments, etc.

Benestar Emocional

Els referents de benestar emocional i comunitàri (REBEC) realitzen atenció grupal i intervencions comunitàries però no consulta clínica individual. Desenvolupen tasques de promoció i prevenció en salut emocional, adreçades als col·lectius que més ho necessiten. D’aquesta manera, es vol contribuir a vetllar per no medicalitzar o per desmedicalitzar el malestar emocional i promoure l’empoderament de la població per fer front als esdeveniments vitals estressants.

Nutrició

Les tasques del nutricionista s’adrecen a prevenir i tractar problemes associats a una mala alimentació, promovent hàbits alimentaris saludables i sostenibles i una alimentació adaptada a les condicions particulars, de risc i de malaltia o de recursos socioeconòmics, per exemple, i especialment als col·lectius que més ho necessiten. La manera de fer-ho serà treballant de forma multidisciplinària amb la resta de professionals de l’EAP i en col·laboració amb els equips de salut pública i la comunitat.

Fisioterapeuta

Els objectius de la fisioterapeuta són prevenir la discapacitat en persones amb alteracions del funcionament i en situació de prefragilitat o risc de fragilitat, a més de promoure i millorar el funcionament i l’autonomia en persones que pateixenproblemes de salut crònics de baixa complexitat i elevada prevalença. Tot això, optimitzant el treball en xarxa amb altres agents comunitaris i serveis que participen en el procés assistencial d’atenció al funcionament i la discapacitat.